Hva skjer?

25.mars: Turtipp med grilling. Oppmøte på brua kl.13.

24.mars: Skjærtorsdag kl.17. påskebasar på Grendahuset

18.september: Velkommen til dugnad på Sula fyr. Vi møtes klokka 12 for å male, rydde, slå gress og ordne det fint til Åpen dag lørdag.

19.september: Åpen dag på fyret. Omvisning i Sula Fyr og Sula Fyrvokterbolig. Fra kl.14.

19.september: Krabbefest på Grendahuset. Påmeldingsskjema ligger på Kaffebordet på butikken. Fester starter kl.20.

4.oktober: Sula kapell fyller 90 år. Gudstjeneste og fest.